„Przypisujemy piękno temu, co proste;
co nie ma zbytecznych części;
co dokładnie odpowiada swojemu miejscu”

Ralph Waldo Emerson